Pages Menu
Categories Menu

Posted in ELTŰNT ÉRTÉKEINK

Iharosi Vadászház

Iharosi Vadászház

A régi biai képeslapok és fotók között több olyan kép található, amely egy furcsa, összesen nyolc épületből álló épületcsoportot ábrázol. A századforduló táján készült képeslapokon „Iharos villa-telep és Iharos villasor” feliratok olvashatók. 
A fényképek szerint az épületegyüttes legmagasabban álló, háromtraktusos központi épületének főhomlokzata előtt egy klasszicista jellegű, dór oszloppáros, timpanonos portikusz állt. Sajátos jellegzetessége a középtraktus kupolás záródása volt.  Mellette egy egyszerű, hosszú téglány alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület állt, mely nagy valószínűséggel kiszolgáló és gazdasági funkciókat látott el. A fényképeken a főépülethez vezető út két oldalán hat darab, egységes tervezésűnek látszó, T alaprajzú nyaralóépület látható, melyeknek főhomlokzatához egy-egy faszerkezetes veranda illeszkedett.
Karikó János biai népköltő két, Bia települést leíró verseiben is említést tesz ezekről az iharosi épületekről:

„Erdőszélen jobbra esik az Iharos…
Nyári mulatóhely van itt s egy Kápolna”
 
(Biai háztulajdonosok, 1892)                             

„Keleti szélen van az Iharos –erdő,
Van ott több nyárilak, mulatóhely, fürdő,
tiszta levegője, regényes fekvése
Számos fővárosit kicsábít nézésre.”
(Bia község leírása 1904-ben)

Napjainkra azonban ezeknek az épületeknek nyoma sem található meg sem az Iharos-völgyben, sem annak környezetében. Elhelyezkedésük azonban a XIX. századi katonai és kataszteri térképek alapján pontosan behatárolható. Magyarország második katonai felmérésének (1806-1869) illetve Magyarország egységes kataszteri felmérésének (1870 körül) térképén még csak a központi épület és annak melléképülete fedezhető fel, „JH” (Jagdhaus) illetve „VH” (vadászház) jelöléssel. Ezeken a térképeken a nyaralóépületek még nem jelennek meg. A harmadik katonai felmérés térképe, mely 1869 és 1887 között készült már jelöl épületeket a vadászházhoz felvezető út mentén. A nyaralóépületek pontos elhelyezkedése a Bia község számára 1884-ben készített kataszteri térképen utólagos bejegyzésként látható. Ugyanezen a térképen látható egy, az épületcsoporttól északra elhelyezkedő kisebb épület, mely feltehetően a Karikó versben említett fürdő lehetett. Nyilvánvaló, hogy a versben említett „mulatóhely” pedig maga a régi vadászház volt.
Fentiek alapján nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a vadászház és melléképülete a XIX. század első felében épült. Stílusjegyei nagy hasonlatosságot mutatnak a közelben álló, 1817-ben felszentelt Szily-kápolnával. A fent említett térképek tanúsága szerint a nyaralóépületek építésének ideje 1884 és 1887 közé tehető.
A vadászház közelében faragott kövekkel falazott nagy méretű kút is épült, melynek „keserű” vizét egy fürdésre alkalmas medencébe vezették, melyet a nyaralóházak tulajdonosai használtak.
A XX. század elején a vadászházat a torbágyi Steer Mátyás vette bérbe, s benne vendéglőt üzemeltetett.
Az Iharos-hegyen feltételezhetően kilátó is épült, melynek terv-változatai ismertek, nyomai jelenleg nem láthatók.

Az 1950-es években a „villa-telep” feletti Iharos-hegyre légvédelmi rakétabázist telepítettek, melynek során a környező épületeket elbontották. Napjainkban a nyaralótelephez felvezető kövezett út maradványai még láthatók, az épületeket azonban oly mértékben eltüntették, hogy néhány vakolatmaradványon kívül semmi sem található belőlük az azóta teljességgel erdősült területen.

Balassa János