Pages Menu
Categories Menu

Posted in ÉPÍTETT KÖRNYEZET, SZOBROK / HATÁRKERESZTEK

Milleniumi emlékoszlop

Milleniumi emlékoszlop

A Madárszirt alatt húzódó virágos rét, az egykori községi legelő szélén álló Millenniumi emlékoszlopot Karikó János (1851-1910) biai földműves költő és társai állították. Az egyszerű biai kőből faragott oszlop egyaránt emlékeztet a honfoglalás ezeréves évfordulójára éppúgy, mint Bia közéleti szereplőjére, költőjére és krónikaírójára.

Karikó János: A Vadon virágai

Ki ülteti, ápolja s gondozza
A vadonnak e szép virágait?
Ritka kertben van szebb színű rózsa.
Illata is mintha szebb volna itt:
Kertész nélkül, gond s ápolás híjján
Óh mily szépen tenyésznek itt BIÁN!

 

Horváth Imre