Biatorbágy Értéktár logó
Home » ÉPÍTETT KÖRNYEZET » I. világháborús emlékmű

I. világháborús emlékmű

A biai I. világháborús emlékmű története nehezen állítható össze. A biai képviselő-testületi jegyzőkönyvek csak 1931-től vannak meg a Pest Megyei Levéltárban. Szóbeli közlésből tudhatjuk, hogy az 1920-ban, illetve 22-ben születettek arra emlékeznek, hogy iskolás korukban (1926–28-tól) az emlékműnél részt vettek megemlékezésen. 1924-nél későbben állíthatták fel a szobrot, mert az 1924. évi viharforgatag minden bizonnyal ezt is felborította volna – mint ahogy a Szentháromság-oszlopot, a patika előtti és a temetőben lévő keresztet is.

A levéltárban a községi iratok iktatókönyvei, mutatói állnak csak rendelkezésre a kérdéses időben (1921-22, 1924-25, 1928-30). Ebben számos utalást találni, hogy központilag szabályozták a hadiözvegyek, árvák, illetve a hadirokkantak ellátását. Ugyanígy hadisírgondozó bizottság alakítását rendelték el, és utasításokat adtak ki a „hősök emlékének megörökítésére vonatkozó szabályoknak szigorú betartása” érdekében, vagy a „hősi halottak sírjai megjelölése és gondozása” ügyében. Az egy-egy soros utalás az iktatóban az 1925-ös évben válik izgalmassá. A „hősök emlékünnepélyének megtartása”; a „hadiemlékmű avatási ügyiratok” és a „hősi emlékek felállításának lebonyolítása” tartalmú sorok arra utalnak, hogy a biai emlékművet 1925-ben állíthatták. 1926-ban már az iktatósor a „hősi sír albumhoz szükséges fényképek beszerzésé”-ről, valamint az 1928. évi a „hősi emlékmű fényképének megküldésé”-ről tesz említést. Hasonló utalásokat találhatunk még az iktatóban, de ennél konkrétabb dokumentumot nem sikerült fellelnünk.

2005-ben zajlott a Széchenyi utca–Szabadság út sarkán álló I. világháborús emlékmű helyreállítása. Egy biatorbágyi magánszemély, a képviselő-testület egyik tagjának nagy összegű felajánlása teremtette meg az alapot az emlékhely felújításához. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány és Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata között együttműködési megállapodás jött létre, melynek keretében végeztette az alapítvány az emlékmű felújítási munkálatait, hogy az I. világháborúban elesett őseink nevét az utókor méltó környezetben őrizze tovább. A nagy számú felajánlásoknak köszönhetően a szobor helyreállításán túl elvégeztették a tér parképítési feladatait is.

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!