Biatorbágy Értéktár logó
Home » MŰEMLÉKEK
Szentháromság-szobor, Torbágy

Szentháromság-szobor, Torbágy

Az oszlopról először az 1778. évi canonica visitatio ad írásos említést. A régi templom – mely a mai templom szentélye és főhajója volt – körül feküdt a kőfallal bekerített temető. Területén, a templom előtt állt kőből a baldachin alatt ábrázolt Atyaisten...

bővebben
Szent Vendel-szobor

Szent Vendel-szobor

Vendel téren (korábbi nevén Wendelini Platz-on) keresztül folyik egy kis ér, egykor az állatok itatóhelye volt. Mintegy százötven éve a gazdák az állatvészek elkerülése érdekében ide állították védőszentjük szobrát. Az 1869. évi canonica visitatio erről tesz említést:...

bővebben
A biai Szentháromság-oszlop

A biai Szentháromság-oszlop

A Szentháromság a keresztény vallási tanítás szerint az egy és ugyanazon isteni természet és lényeg három személyben jelenik meg: az Atyában, a Fiúban (mely Jézus Krisztusban öltött testet) és az általában galamb képében ábrázolt Szentlélekben. A biai Szentháromság...

bővebben
Szent Kereszt-templom romja

Szent Kereszt-templom romja

1991-ben és 1993-ban került sor a Biai református temetőben lévő középkori templom rom még föld alatt lévő részeinek feltárására, alaprajzának tisztázására, esetleges bemutatásának érdekében. Az ásatás során kb. ¾ részben sikerült feltárni a romokat. Közvetlenül a...

bővebben
Sándor–Metternich-kastély

Sándor–Metternich-kastély

A biai Sándor–Metternich-kastély országos szintű műemléki védelem alatt áll. 2008-ban, a helyi önkormányzat megbízásából a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék kutatói átfogó tudományos dokumentációt állítottak össze, mely szemrevételezés,...

bővebben
Szent Anna-templom, Bia

Szent Anna-templom, Bia

A biai Szent Anna plébániatemplom országos szintű műemléki védelem alatt áll. A Sándor-Metternich-kastély  kápolnájaként (magánkápolnaként) épült, az épületegyüttes szerves részeként. Bár ma önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, története és...

bővebben
Szily–Fáy-kastély

Szily–Fáy-kastély

A biatorbágyi Szily-kastély építéstörténetéhez kapcsolódó dokumentumok az 1600-as évek elejére nyúlnak vissza, mikor is a Királyi Könyvek tanúsága szerint a kastély területe és a hozzá kapcsolódó birtokrészek a Fekete család kezén voltak. Mivel a család fiúágon...

bővebben
Szent Vendel (Szily) – kápolna

Szent Vendel (Szily) – kápolna

A biatorbágyi, iharosi erdőben lévő ellipszis alaprajzú klasszicista stílusú sírkápolnát nagyszigeti Szily József udvari tanácsos a 19. század elején építtette. Felszentelte – az 1817. évi canonica visitatio szerint – Spetykó Ferenc kerületi esperes, bicskei plébános....

bővebben

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!