Biatorbágy Értéktár logó
Home » KIADVÁNYOK » Környei István: Katonasors 1-3.

Környei István: Katonasors 1-3.

Környei István: Katonasors 1-3. című triptichonját a Kráter Kiadó jelentette meg 2007-2009 között. A három kötet alapjául a szerző 1941-1943 között rögzített, több száz oldalnyi jegyzetei, az általa a 2. gépkocsizó lövészzászlóalj (2. magyar hadsereg) számára vezetett rajnapló, és azok későbbi kiegészítései szolgáltak. A személyes hangvételű napló szövege mellé a szaklektor, Illésfalvi Péter hadtörténész kiegészítései biztosítják a szakmai ellenőrzést és hátteret. Az évtizedekig rejtegetett kéziratokat a szerző fokozatosan rendezte sajtó alá. A naplók főként a magyar hadtörténet egyik legnagyobb tragédiájaként számon tartott Don-kanyar melletti harcokat jelenítik és örökítik meg szubjektív nézőpontból. A kötetekben helyet kapnak Biáról és Torbágyról korabeli politikai és kulturális események, katonák, barátok, családtagok, valamint ismerősök is, amelyek növelik a kiadvány helytörténeti értékét.

A szaklektor méltatása szerint: „Egy olyan emberre kell most odafigyelni, aki Isten kegyelméből túlélte a II. világháborút … s most emlékezik, és emlékeztetni akar. Emlékezni és emlékeztetni az eltelt katonaidőre, az elesett bajtársakra, a gyengeségre és a helytállásra egyaránt, de leginkább arra, hogy a fegyverdörejben sosem hallatszik az értelmes szó és a szív csendje.”

A kötetsorozat a magyar hadtörténet és nemzeti történetünk szempontjából képvisel komoly értékeket, és emellett helytörténeti jelentősége is kiemelendő.

Környei István: Katonasors 1-3. Adatlapja

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!