Biatorbágy Értéktár logó
Home » PINCÉK » Ürge-hegyi présházak és pincék

Ürge-hegyi présházak és pincék

Az Ürge-hegy Biatorbágy városától illetve a régi Bia falutól délre, a Dobogó-hegy lábánál terül el. A délnyugat felé lejtő területet, a lejtőkre többé-kevésbé merőlegesen futó, hat dűlőút tagolja, melyeket keskeny, 15-25 méter széles parcellák kapcsolnak össze.

Az eredetileg erdős és sziklagyepes hegyoldal szőlős betelepítése a XIX. század elején kezdődött meg. A legrégebbi felszíni építmény, présház kapuszemöldökén 1834-es évszám olvasható. Az 1880-as évek végéig hozzávetőleg hatvan darab présház épült fel a három felső dűlő mentén. Ezek mindegyikéhez kőboltozatos pince is kapcsolódott.
A présházak többsége téglány alaprajzú, a dűlőkkel párhuzamos hossztengellyel. Mindegyikük terméskő falazatú, oromzatos nyeregtetőzettel. A néhány kontyolt tetőidom valószínűleg utólagos kialakítású. A korai épületek falazatai viszonylag durván megmunkált kváderkövekből készültek. Az 1860-as évektől, mikor a Gerenday-féle kőfaragó cég vette bérbe az ürgehegyi kőbányákat, már finomabban megmunkált falazatokat, homlokzati tagozatokat és armírozásokat alakítottak ki.
Az épületek általában kétsejtes beosztásúak, egy nagyobb helységgel melyben a prés található és egy kisebbel, melyet a munkák idején főzésre, pihenésre használtak.  Több impozáns, mívesen faragott bálványprés máig megmaradt a présházakban.
A pincék kialakítása egységesnek tekinthető. A présházban lévő, vasalatos deszka lejárati ajtók faragottkő keretezésűek. A boltozott pincesípokban egyenes, faragottkő lépcső ereszkedik le a pinceszintre. Az átlagban tíz-tizenöt méter hosszú pincehelyiségek körív, vagy kosárív vezérgörbéjű boltozásai gondosan faragott hasábkövekből készültek. Többségükben faragott ászokkő-párok futnak a hosszfalak mentén.
Az 1880-as években kitört filoxéra-vész következtében néhány évtizedre a szőlészeti-borászati tevékenység az Ürgehegyen megszűnt. Az elhagyott présházak az enyészet útjára léptek. Ugyanebben az időszakban a biai kőbányák is kimerültek és bezártak.

A szőlőkultúra újraéledésének idején, az 1910-es években a régi présházak közül mintegy harmincat sikerült felújítani és újra használatba venni. Ezek napjainkban Biatorbágy jelentős, védett építészeti értékei.

Balassa János

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!