Biatorbágy Értéktár logó
Home » ÉPÍTETT KÖRNYEZET » Református temető sírkövei

Református temető sírkövei

A Biai református temető városunk három, ma is használt temetője közül a legrégebbi. Itt találkozhatunk nagyobb számban jellegzetes régi emlékekkel. Biatorbágy délkeleti szélén a szűk utcákkal körbevett dombocskán található a temető, a XIII. század elejéről származó Szent Kereszt-templom romja közelében. Ez volt a középkori Bia falu temploma, s a kor szokásai szerint az épület körül helyezték örök nyugalomra a falu lakóit. Ezt a temetkezési helyet őrizte meg a falu lakossága, az évszázadok során, a lakosságszám növekedésével felekezeti (református) temetőként működött tovább.

A bokrok között haladva és az új sírok között kutatva, találunk olyan köveket, melyek száz évnél idősebbek. A legrégebben készültek 170-220 évesek, helyben működő kőbányákban is megtalálható szarmata mészkőből faragták őket, felületük lassan mállik, ezért feliratot nem, vagy csak alig találunk rajtuk, alakjuk a XIX. század elejének formavilágára jellemző. Méretük változatos: 60/120 cm-től 100/180 cm-ig terjed. A 170 évnél fiatalabb köveken található feliratok a maiakhoz képest bőbeszédűbbek. Pár kedves szó mellett sokszor fontos adatként megjelenik a házasságban eltöltött idő, a temetés és a halál napja, a sírkövet állító személye. Különösen fontosak azok a páros kövek, melyek a házastársakat egymás mellett említik. 1870-es évektől egyre több időtállóbb vöröses színű tardosi-típusú édesvízi kemény mészkő emlékekkel találkozhatunk. Ezek vékonyabbak, finomabb díszítésűek és a szövegek is jobban olvashatóak. Sajnos arról nincs információ, hol készülhettek az említett sírkövek. Bián több helyen is működött bánya, olyanok is, amelyek szállást-lakást  biztosíthattak kőfaragó mestereknek például az Ürge-hegyi kőbánya, de közeli településeken, Sóskúton, Tárnokon, Etyeken is volt hagyománya a kőfaragó mesterségnek, ezért nem zárható ki hogy legalább részben onnan származnak.

A temetőben nagyjából 50 darab megőrzésre érdemes kő található. A bemutatott sírkövek olyan helytörténeti értéket hordoznak magukban, melyek mással nem pótolhatóak. A savas eső és a fagy lassan, a durva kezelés pedig rövid idő alatt megsemmisítheti ezeket az emlékköveket. Helyszíni állagmegóvásukról, szükség esetén méltó elhelyezésükről érdemes lenne gondoskodni.

Tüske Emil

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!