Biatorbágy Értéktár logó
Home » FLÓRA ÉS FAUNA » Torbágy-erdő

Torbágy-erdő

A Szarvas-hegy, Öreg-hegy, Ürge-hegy:  a Tétény-Sóskúti fennsík – az egykori Torbágy-erdő nyugati pereme. A miocén-kori sziklavonulat neve: Madár-szirt.

Bia falut és Torbágy-erdőt egy 1192-ben keltezett oklevél említi először, ezzel Biatorbágy szűkebb környezetében a „legidősebb” településnek számít. A vonatkozó latin szövegrész a következő:
Item de terra Biua, que est sub silva Turbag et iuxta Sceledtou, medietas est Macharie comitis alia vero medietas sororis eius uxoris Dama.
Magyarul: A következőben Biua földről, amely a Turbag erdő alatt és a Sceledtou mellett van, fele Macharias ispáné, a másik fele az ő nővéréé, Dama feleségéé.

Torbágy-erdő szerepel Anonymus Gesta Hungarorumában is.
Fordításban: „Szalók apja Ösbő meg Örkény apja Őse bevették Vasvárt, és elvitték túszul a lakosok fiait. (…) Majd tizennegyednapra bevonultak Veszprém várába. Ekkor Ösbő és Őse tanácsot tartva elküldték követeiket Árpád vezérhez különféle ajándékokkal és a lakosok kezességbe adott fiaival.  (…) Küldötteik Árpád vezért a Torbágy-erdőben vadak után járva-kelve találták. (…) Árpád vezér visszatérve Ecilburgba, nagy lakomát csapott, az örömhírt jelentő követeknek meg nagy ajándékokat adott.”

E sziklaperem része a Nyakaskő. Eltanakodhatunk azon a legendán, mely szerint az „Ördöglovas” Sándor Móric leugratott a Nyakaskőről.

Horváth Imre

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!