Biatorbágy Értéktár logó
Home » ELTŰNT ÉRTÉKEINK » Iharosi Vadászház

Iharosi Vadászház

A régi biai képeslapok és fotók között több olyan kép található, amely egy furcsa, összesen nyolc épületből álló épületcsoportot ábrázol. A századforduló táján készült képeslapokon „Iharos villa-telep és Iharos villasor” feliratok olvashatók. 
A fényképek szerint az épületegyüttes legmagasabban álló, háromtraktusos központi épületének főhomlokzata előtt egy klasszicista jellegű, dór oszloppáros, timpanonos portikusz állt. Sajátos jellegzetessége a középtraktus kupolás záródása volt.  Mellette egy egyszerű, hosszú téglány alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület állt, mely nagy valószínűséggel kiszolgáló és gazdasági funkciókat látott el. A fényképeken a főépülethez vezető út két oldalán hat darab, egységes tervezésűnek látszó, T alaprajzú nyaralóépület látható, melyeknek főhomlokzatához egy-egy faszerkezetes veranda illeszkedett.
Karikó János biai népköltő két, Bia települést leíró verseiben is említést tesz ezekről az iharosi épületekről:

„Erdőszélen jobbra esik az Iharos…
Nyári mulatóhely van itt s egy Kápolna”
 
(Biai háztulajdonosok, 1892)                             

„Keleti szélen van az Iharos –erdő,
Van ott több nyárilak, mulatóhely, fürdő,
tiszta levegője, regényes fekvése
Számos fővárosit kicsábít nézésre.”
(Bia község leírása 1904-ben)

Napjainkra azonban ezeknek az épületeknek nyoma sem található meg sem az Iharos-völgyben, sem annak környezetében. Elhelyezkedésük azonban a XIX. századi katonai és kataszteri térképek alapján pontosan behatárolható. Magyarország második katonai felmérésének (1806-1869) illetve Magyarország egységes kataszteri felmérésének (1870 körül) térképén még csak a központi épület és annak melléképülete fedezhető fel, „JH” (Jagdhaus) illetve „VH” (vadászház) jelöléssel. Ezeken a térképeken a nyaralóépületek még nem jelennek meg. A harmadik katonai felmérés térképe, mely 1869 és 1887 között készült már jelöl épületeket a vadászházhoz felvezető út mentén. A nyaralóépületek pontos elhelyezkedése a Bia község számára 1884-ben készített kataszteri térképen utólagos bejegyzésként látható. Ugyanezen a térképen látható egy, az épületcsoporttól északra elhelyezkedő kisebb épület, mely feltehetően a Karikó versben említett fürdő lehetett. Nyilvánvaló, hogy a versben említett „mulatóhely” pedig maga a régi vadászház volt.
Fentiek alapján nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a vadászház és melléképülete a XIX. század első felében épült. Stílusjegyei nagy hasonlatosságot mutatnak a közelben álló, 1817-ben felszentelt Szily-kápolnával. A fent említett térképek tanúsága szerint a nyaralóépületek építésének ideje 1884 és 1887 közé tehető.
A vadászház közelében faragott kövekkel falazott nagy méretű kút is épült, melynek „keserű” vizét egy fürdésre alkalmas medencébe vezették, melyet a nyaralóházak tulajdonosai használtak.
A XX. század elején a vadászházat a torbágyi Steer Mátyás vette bérbe, s benne vendéglőt üzemeltetett.
Az Iharos-hegyen feltételezhetően kilátó is épült, melynek terv-változatai ismertek, nyomai jelenleg nem láthatók.

Az 1950-es években a „villa-telep” feletti Iharos-hegyre légvédelmi rakétabázist telepítettek, melynek során a környező épületeket elbontották. Napjainkban a nyaralótelephez felvezető kövezett út maradványai még láthatók, az épületeket azonban oly mértékben eltüntették, hogy néhány vakolatmaradványon kívül semmi sem található belőlük az azóta teljességgel erdősült területen.

Balassa János

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!