Biatorbágy Értéktár logó
Home » ELTŰNT ÉRTÉKEINK » Alsó-malom

Alsó-malom

A Pecató és a környék régmúlt történetéről keveset tudunk. Csupán annyi biztos, hogy a jelenlegi horgásztó helyén az 1700-as években egy malomtó volt. Erre utal a terület régi, Tófarok-dűlő elnevezése is. Az I. katonai felmérés (1763-1787)  térképén két malom és a hozzájuk tartozó malomtavak láthatók. A Biához közelebbi malom, a Felső malom tava jóval kisebb volt, a falutól távolabbi, az Alsó malom tava nagyjából a mostani horgásztó helyén terült el. Az alsó, nagyobb malomtó vízfelülete meghaladta a jelenlegi 32.000 m2 -es horgásztó felületét. Vélhetően a kor szokásaihoz híven mindkettő gátas-malom volt, mely a folyóvíz szintkülönbségéből származó gravitációs energiát használva a malomszerkezet hajtására. Ezt támasztja alá az egyik legérdekesebb elérhető írásos-rajzos adat az 1779-ben készült „Bia /Pest m./ határában fekvő tavak szabályozási térképe”, melyen jól látható a Felső- és Alsó-malom és azok kialakítása a tavakkal.

A XIX. századi kataszteri térképen az látszik, hogy  a tavak megszűntek, a fő patakmeder mellett egy másik vízfolyás (malomcsatorna) vezetett a malmokhoz, vagyis a gátas-malmok patakmalommá alakultak. A kisebb vízhozamú és gyors folyású patakok mellett az ún. felülcsapott kerekű malmok honosodtak meg,  ahol a malomkerék tetejére vezetett víz mozgatta a kereket. A vízhozam ismeretében itt egyszerűbb, egykerekes malmokról állhattak. 

Az Alsó-malom az alábbi épületekből állt: a patak keleti oldalán egy 128 m2 alapterületű malomépület állt, mögötte a csaknem 900 m2 -es udvarhoz csatlakozott a malomhoz vezető út. Itt egy 70 m2 -es lakóépületet, egy 80 m2 -es és egy 20 m2 -es gazdasági épület volt. A patak túloldalán, a malommal szemben egy 750 m2 -es udvar és egy kb. 120 m2 -es fából készül épület állt.

Karikó János költő így írja le a malmokat 1892-ben:

Sóskút felé, ha az Alsómajort nézed,
Csudálatra ragad a szép tehenészet.
S odább Sóskút felé balra esik tőled
A kőbánya alatt két lakóépület.

Ezek irányában fekszik jobboldalon
A pusztuló félben lévő felső malom.
S ezer lépésnyire kell még gyalogolnod,
Hogy meglásd az útról lent az alsó malmot.”  

(Karikó János: Biai háztulajdonosok – részlet)

A vers 1892. április 17-én született, akkor már a felső malom nem üzemelt. A kicsi patakmalmok a nagy kapacitású, korszerű gőzmalmok megjelenésével háttérbe szorultak, sorra szűntek meg. A hivatalos statisztikák szerint 1863-ban 147, 1873-ban már 482 gőzmalom üzemelt országszerte.  A Benta patak melletti malmok szerepét valószínűleg az 1912-ben Mészöly László által épített hengerműmalom vette át, mely ma is áll a Széchenyi u. 1. sz. alatt.

további cikk:
http://www.pecato.hu/2016/03/also-malom-pecatonal.html

Égő Ákos

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!