Biatorbágy Értéktár logó
Home » ÉPÍTETT KÖRNYEZET » Református templom, Bia

Református templom, Bia

A templom városunk egyik legrégebbi építészeti emléke. Az épület egy élő, folyamatosan fejlődő, gyarapodó közösségnek ad otthont, akik elkötelezettek a templom fenntartása és jó állapotban tartása iránt, valamint tisztelettel kezelik történeti hagyományait.

Az épület építéstörténetéről keveset tudunk. Az eredeti épület valamint az átépítések tervezői nem ismeretesek.
A templom 1710-ben épült, majd 1811-ben egy tűzvészben, mely a környéket súlyosan érintette, leégett a mellette álló parókia.
Az 1870-es Dunamelléki Egyházkerületi Jegyzőkönyvek szerint az egyházkerület 400 forinttal támogatta a templom „nagybani átalakítását, bővítését”. A templom jelenlegi romantikus homlokzatképzése feltételezhetően ekkor valósult meg.A pontos bővítések, átalakítások mértéke nem ismert.

1880-ban az egyház épületeinek javításáról, majd orgona állításáról és harangok érkezéséről számolnak be.
Az 1924-es tornádó Bián haladt végig, nagy pusztítást végezve az épületek között. A templomtorony is súlyosan rongálódott az ország legnagyobb „viharforgatagában”. A toronyról lefújt tetőszerkezet helyett készített új, ma is látható toronysisak zömökebb az eredetinél.
A második világháborúban helyi lakosok beszámolói szerint a templom felderítő belövések célpontja volt, mivel a templomtornyot megfigyelésre használták. Legutóbbi felújítására 2003-ban került sor.

Az épület tengelye a Nagy utcára merőleges, ÉK-DNY irányú, főbejárata és tornya a délnyugati utcai főhomlokzaton található. Utcai homlokzata erősen tagolt, hangsúlyos, kiemelkedő háromszögű, lépcsőzetes pártázatú oromzattal. A bejáratot a homlokzati sík elé kiugratott, nyeregtetővel záródó előépítmény hangsúlyozza. Felette félköríves kávában ikerablak, lóhere alakú mérművel. Az ablakok felett fogazott tagozatok között három íves ablak található. A nyolcszögletű torony a koronázópárkány felett emelkedik ki, négy oldalán íves ablakkal, felettük órával. Toronysisakja szintén nyolcszögletű, fémlemez fedéssel, fogazott párkányzattal. A templom tömege nyeregtetővel záródó, cserépfedéssel.
Az oldalsó homlokzatokon íves záródású ablakok, a délkeleti oldalon oldalsó bejárattal. Az épület hátsó, északkeleti része íves záródású, egy hátsó bejárattal, felette félköríves záródású ablakkal. Ezen a részen a belső térben karzat épült, rajta az orgona áll. A szószék az északnyugati oldalon található, a tér középpontjában. A belső tér egyszerűen díszített, a felújítás során az eredeti berendezés és díszítés megőrzésére törekedtek.

A templomépület kiemelkedő jelentősége, hogy a településrész arculatának évszázadok óta fontos formáló és szervező eleme, az utcakép meghatározó része. Bia városrész egyik legrégebbi épülete, látványa szervesen kapcsolódik a közelében álló Szily-kastélyhoz, mellyel együtt a Kálvin építészeti arculatának meghatározója. Ennek okán a város helyi egyedi védelem alá helyezte 2004-ben.

Kovács Krisztina

 

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!