Menü
Értékek jegyzéke

ALKOTÓK ÉS ALKOTÁSOK, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Karikó János

Karikó János

(1851. május 19. – 1910. február 2.) költő

Bián született süketnéma kovácsmester fiaként. Sohasem hallhatta apjának szavát… S mintha a Teremtő is kárpótolni akarta volna, a magyar nyelvnek szépen szóló költője lett.
Élete változatos. Már négyéves korára megtanulja a betűk ismeretét. Jól tanul, majd a helyi iskola után könyvkötő inasnak szegődik Budára. Később helyben földműveléssel foglalkozik, fuvaroz. Szorgalmával annyira viszi, hogy tekintélyes gazdája lesz Biának. És verseket ír, naplót vezet… A kiegyezés után szülőfalujának felvirágoztatásáért dolgozik. Az Olvasókör, a Dalárda megszervezője. Községi képviselő, esküdt, a Hitelszövetkezet könyvelője, egyházgondnok. Kétszer is bíróvá választják.

Horváth Imre