Biatorbágy Értéktár logó
Home » Ff!B PROGRAM » ÉRTÉKVÉDELEM ÉS HELYISMERET AZ ISKOLÁBAN – 3D-BEN

ÉRTÉKVÉDELEM ÉS HELYISMERET AZ ISKOLÁBAN – 3D-BEN

A program során a biatorbágyi általános iskolákban a 4. osztályos tanulók helyismerettel, a település történetével, működésével foglalkoznak. Az épített és természeti környezet értékeivel kapcsolatos érdekes-izgalmas információkat a térbeliséggel együtt tanulják meg a gyerekek. A játékok, felfedezések és kreatív kalandok célja, a gyerekek térbeliséggel kapcsolatos tudásának fejlesztése, a város felfedezésének számtalan módjával való megismertetése, az egyéni látásmód kialakításának bátorítása, hiszen szubjektív városképük a helyhez való kötődésük alapja, ez pedig összefügg azzal, hogy a várost értő és szerető, aktív városlakókká váljanak.

A program céljainak megvalósulását segíti Tóth Eszter – Tótpál Judit – Simon-Ihász Veronika: Biatorbágy gyerekeknek című könyve is, mely a kultúrAktív egyesület Tiéd a város c. sorozatában 2018. márciusában jelent meg.

A Fedezzük fel Biatorbágyot!-program 3 párhuzamosan megjelenő igényre reagálva született meg:

ÉRTÉKTÁR MOZGALOM – az alulról építkezés igénye
A nemzeti értékekről szóló törvény minden település számára felkínálja települési értéktár létrehozásának lehetőséget. Biatorbágyon 2014-ben hívta életre a városi önkormányzat a helyi értéktár bizottságot (ÉTB). A törvényalkotó elképzelése szerint a helyi értékek virtuális kincsestárát a városlakók töltik fel, az ÉTB pedig kvázi moderátorként van jelen a folyamatban. Ennek az alulról építkező rendszernek az alapja, hogy a helyi értékvédelem ne csak egy szűk réteg szívügye legyen, az ÉTB tehát kiemelt figyelmet fordít az ismeretterjesztésre, szemléletformálásra, melynek legjobb terepe az iskola. 
ÉPÍTÉSZET GYEREKEKNEK – a térbeliség tanításának igénye
Az építészeti kompetenciák 2013-ban bekerültek a NAT-ba, a kerettantervekbe és a vizuális kultúra című tantárgyba. Az épített környezet iránti érzékenyítés, a térbeliség tanítása több műveltségi területhez kapcsolódik, s az elmúlt években civil és szakmai kezdeményezésre számos műhely alakult országszerte, ahol a vizuális kultúra fejlesztését tűzték ki célul.
HELYISMERET – identitásépítés igénye
Biatorbágy lakóinak száma az elmúlt 15 évben több mint másfélszeresére emelkedett. A város lakóterületének nagyarányú növekedése, a mobilitás felerősödése következtében a városlakók jellemzően 50 km/h óra sebességgel érzékelik lakóhelyüket. Ilyen tempó mellett nem lehet részleteiben megismerni a várost, felfedezni azokat a rejtett jeleket, melyek a hely szelleméről árulkodnak. A városlakók nagy részének kapcsolata a várossal, a város közösségi tereivel érintőleges.  A város vezetése az identitásépítés lehetőségét látta meg a Fedezzük fel Biatorbágyot!-programban.

A város anyagi támogatásának köszönhetően, az 2016/17 tanévtől minden biatorbágyi általános iskola minden 4. osztályos diákja részt vesz a projektben.

 

Tótpál Judit DLA

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!