Biatorbágy Értéktár logó
Home » CIKKEK » Helyi értékvédelmi pályázat

Helyi értékvédelmi pályázat

Pályázati kiírás: Az igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról.

2016. március 1-én, 18 óráig lehet benyújtani pályázatot helyi értékvédelmi támogatásra.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete célja, hogy a kulturális örökségvédelemről szóló törvényekkel összhangban biztosítja Biatorbágy közigazgatási területén lévő helyi jelentőségű építészeti és természeti értékek védelmét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén található

  • a 4/2006.(05.25.)Ör. számú rendelete hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója, valamint
  • az 5/2006.(05.25.)Ör. számú rendelete hatálya alá tartozó természeti és táji értékek fenntartása érdekében végzett munkák költségeit.

Pályázati szabályok

  • Az önkormányzathoz pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Biatorbágy Város közigazgatási területén lévő helyi védelem alatt álló építészeti vagy természeti érték tulajdonosa, bérlője, használója.
  • Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá központi finanszírozású pályázatok benyújtásához szükséges önerő biztosításához, amennyiben a pályázat összefügg az értékvédelem céljával.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Építészeti értékek esetén:

 az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a jogerős engedélyezési határozatot.

Természeti érték esetén:

  • kertépítész által készített szakvéleményt,
  • szükséges kertépítészeti engedélyezett tervet és jogerős engedélyt.

Minden esetben:

  • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést;
  • a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;
  • a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét;
  • előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

A támogatás visszatérítendő kamatmentes, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 1.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyféltájékoztatóján 2016. március 1-én, 18 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2016. március 1-én éjfélig lehet feladni.

A pályázat értékelésének határideje: 2016. március 31.

Hiányos és határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázók a döntésről 30 napon belül írásban értesítést kapnak.
Az elnyert támogatás kifizetésének feltétele, hogy Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a támogatás felhasználásáról minden egyes igénylővel külön szerződést köt, melyben rögzítik a konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét.
A pályázatot a mellékelt adatlap kitöltésével, és a benne foglalt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

Pályázati kiírás és az adatlap

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2015. (X.29.)határozata A helyi értékvédelmi támogatási pályázat kiírásáról

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!